top of page

DANCETERIAN TIETOSUOJASELOSTE

​​

​​

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Events 365 Oy
Osoite: Henry Fordin Katu 5 F, 00180 Helsinki
Sähköposti: info@events365.fi
Puhelin: 020 127 9990
Yhteyshenkilö: Heikki Liimatainen

2. REKISTERIN NIMI
Danceterian uutiskirje- ja markkinointirekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Danceterian viestintä ja suoramarkkinointi sekä tuotteisiin liittyvien asioiden jakaminen

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
– sähköpostiosoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan suostumuksen antaneilta henkilöiltä itseltään liittyessään uutiskirjeen tilaajaksi.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Events 365 Oy:n ulkopuolelle ilman henkilön erillistä suostumusta.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan siirtää palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolisille tahoille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja turvallisella salasanalla suojattuun tietokantaan ja varmuuskopioidaan salasanalla suojatulle tietokoneelle, joka on turvallisessa paikassa. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä (kohta 1) ja tarvittaessa Events 365 Oy:n erikseen valtuuttamilla ylläpitäjillä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa rekisterissä olevat tietonsa.

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 1), minkä voi tehdä myös vastaamalla sähköpostilla tulleeseen uutis- ja markkinointikirjeeseen. Mahdollisuus poistua rekisteristä ilmoitetaan jokaisessa uutis- ja markkinointikirjeessä.

bottom of page